Zobacz serwis Indykpol.pl
Jesteś tutaj:
Strona główna Regulamin
Regulamin

Regulamin witryny

Regulamin i polityka prywatności Indykpol.pl - serwis www.dziecko.indykpol.pl

ZASADY OGÓLNE

 1. INDYKPOL S.A. z siedzibą przy ul. Jesiennej 3, 10-370 Olsztyn udostępnia serwis www.dziecko.indykpol.pl bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
 2. Wydawcą serwisu tematycznego www.dziecko.indykpol.pl jest INDYKPOL z siedzibą w Olsztynie ul. Jesienna 3 (zwany dalej INDYKPOL). Poniższy Regulamin i polityka prywatności Indykpol.pl określają zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.dziecko.indykpol.pl.
 3. Celem serwisu www.dziecko.indykpol.pl jest dostarczenie Użytkownikom narzędzi do nauki i zabawy, umożliwienie dostępu do informacji opublikowanych w ramach www.dziecko.indykpol.pl, w tym informacji o bieżących konkursach organizowanych przez firmę INDYKPOL dla dzieci oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami a firmą INDYKPOL.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

 1. Firma INDYKPOL opracowała niniejszy dokument mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. INDYKPOL dba o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych INDYKPOL nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane te potrzebne są m.in. do określenia upodobań użytkowników dziecko.indykpol.pl w celu doskonalenia serwisu. Chcemy aby był on coraz ciekawszy i celniej trafiał do upodobań użytkowników.
 2. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.). Informacje z danymi osobowymi i adresowymi o użytkownikach wykorzystujemy jedynie w celu realizacji promocji i konkursów oraz przyznania nagród uznaniowych zgodnie z systemem punktowym lub organizowanymi konkursami i promocjami.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 1. Komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail z zainstalowaną przeglądarką obsługującą standard HTML5.
 2. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script.
 3. Ekran w rozdzielczości minimum 1024px w poziomie.
 4. Obsługa najnowszej wersji wtyczki Flash.

COOKIES, IP

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. INDYKPOL przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
 4. a) utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  b) lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
  c) tworzenia statystyk oglądalności;
  d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
  e) tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu dziecko.indykpol.pl. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach.
 6. W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

ZABRONIONE TREŚCI

 1. INDYKPOL zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie,
  2. czasowego zawieszania działania serwisu,
  3. trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Uczestników treści,
  4. niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści.
 2. Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

LINKI DO INNYCH STRON WWW

Na stronach serwisu www.dziecko.indykpol.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. INDYKPOL nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w serwisie dziecko.indykpol.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie.
 3. Dane i informacje zawarte w serwisie dziecko.indykpol.pl są publikowane min. do celów informacyjnych. INDYKPOL Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w serwisie dziecko.indykpol.pl, jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń i reklam oraz wszelkie treści tworzone przez użytkowników serwisu.
 4. Użytkownik serwisu dziecko.indykpol.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych do INDYKPOL materiałów/utworów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na stronach dziecko.indykpol.pl). Ponadto Uczestnik oświadcza, iż w/w utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.
 5. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie w/w materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 6. Użytkownik upoważnia INDYKPOL do dokonywania zmian w w/w Utworach, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych.
 7. Użytkownik upoważnia niniejszym INDYKPOL do nieodpłatnego wykorzystywania w/w Utworów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach
  i innych materiałach reklamowych INDYKPOL oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez INDYKPOL materiałach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia INDYKPOL do wykorzystywania w/w Utworów w celach promocyjnych i reklamowych.
 8. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na w/w Zdjęciach/Video i upoważnia niniejszym INDYKPOL do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
 9. Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie treści - udostępnianie materiałów za pośrednictwem serwisu wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. INDYKPOL gwarantuje sobie jednocześnie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych treści w dowolny sposób.
 10. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Użytkownik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność.

INNE ELEMENTY DZIECKO.INDYKPOL.PL

INDYKPOL przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

ZMIANY W REGULAMINIE I POLITYCE PRYWATNOŚCI DZIECKO.INDYKPOL.PL

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności dziecko.indykpol.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach dziecko.indykpol.pl. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronach dziecko.indykpol.pl. Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu dziecko.indykpol.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

KONTAKT

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu dziecko.indykpol.pl, regulaminu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres:

indykpol@indykpol.pl

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin i polityka prywatności dziecko.indykpol.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie dziecko.indykpol.pl